Serveis

Nuestros servicios

Comptable i Fiscal

Preparació de comptabilitat ajustada al codi del comerç, planificació i optimització fiscal.

Laboral

Confecció de rebuts salarials, Altes de nous contractes de Personal.

Financer

Seguiment pressupostari i control de gestió financera, analítiques de resultats.

Mercantil

Reestructuracions i modificacions societàries, Constitució de societats.

Auditoria/Peritatges

Auditories de comptes anuals, Informes de procediments acordats.

Internacional

Fiscalitat internacional: Assessorament a l’àmbit tributari, Estructuració mercantil.